şeypur

şeypur
is. Əyri boru şəklində ağzıgen musiqi və ya siqnal aləti. Bayraq çadırdan çıxarıldığı zaman şeypur səsləri ucaldı, atlılar bir kərə qılınclarını qınından çıxardılar. M. S. O.. Xanın buyruğu ilə şeypurlar çalındı. M. Rz..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • sur — ə. böyük buynuzdan qayrılmış şeypur. Suri İsrafil qiyamət günü mələk İsrafilin çalacağı şeypur; İsrafilin şeypuru ə. toy, toy büsatı; qonaqlıq ə. şəhər divarı, qala divarı …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • nəfir — ə. 1) şeypur; 2) şayiə, xəbər …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • şahnəfir — f. və ə. böyük zurna; şeypur …   Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti

  • ahəngdar — sif. <fars.> 1. Səsləri və ya rəngləri arasında uyğunluq (ahəng) olan; qulağa (gözə) xoş gələn, qulaqları (gözləri) oxşayan, gözəl səslənən; ahəngli, xoş, lətif. Ahəngdar səs. Ahəngdar şeir. Ahəngdar nəğmə. – Əncir ağacı altında inləyən… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dördnala — z. bax dördayaq 1 2 ci mənada. At dördnala qaçırdı. – . . Bir az yaxşı dinlə, hey qıya bir bax; Dördnala gəlirlər atlar çaparaq. Ə. C.. Baş aparan «atları» səyirdərək dördnala; Qaçışır, gülüşürlər hey şeypur çala çala. Ə. Cəm.. O kimdir ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • isim — is. <ər.> 1. köhn. Ad. Hökmün Malik Əjdər, ismindir Ədhəm: Didələrim qan yaş tökər dəmadəm. Aşıq Abas. <Rəcəbli:> İsminiz nədir? <Mirzə Heydər:> İsmim Heydərdir. Ə. H.. <Zabit:> Orada isimləri yazılı məhbusları bənə təslim …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • mərcanı — 1. Bax quşüzümü. 2. sif. Qırmızı rəngli; qırmızı. Hamamın qapısından qırmızı mərcanı fitə asardılar ki, yoldan ötən və şeypur səsi eşitməyən kişilər hamamın zənənə olduğunu bilsinlər. H. S …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nida — is. <ər.> 1. Hiss, həyəcan bildirən səs. Bu sözləri o, kövrək bir nida ilə deyərkən Tahir söhbətə ara vermək və bir daha dostunun könlünə toxunmamaq istədi. M. Hüs.. Nisə xala! – deyə nida ucalanda qadın ətrafına baxındı. M. C.. 2. Səda,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nəfir — is. <ər.> 1. Ucu getdikcə genişlənən boru şəklində olan nəfəsli çalğı aləti; şeypur. <Dərviş Məstəli şah:> Mən bu saat elə burada, bu otağın içində bir dairə çəkib əyləşərəm o dairədə, başlaram şah nəfiri çalmağa. Onda görərsən ki,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”